Programma CALCelit*

Dit programma heeft twee programmaonderdelen:

  • CALCelit Licht
  • CALCelit Kracht

Met CALCelit Licht kunnen we lichtinstallaties in woningen en utiliteitsgebouwen begroten en met CALCelit Kracht krachtinstallaties in werkplaatsen en fabrieken.
Van beide progamma's zijn drie module beschikbaar:

  • Basis
  • Student
  • Toets

CALCelit* BASIS

Werking

Dit programma berekent na het invoeren van het aantal onderdelen automatisch de totale materiaal- en arbeidsloonkosten.
De richttijden worden afhankelijk van de ingevoerde objectcode (BB, BL, NE of NR) automatisch ingevuld. Het bijbehorende aantal inspecties en de tijden voor visuele inspecties en meten en beproeven worden afhankelijk van het soort bouwwerk (woningbouw, utiliteit of industrie) automatisch ingevuld.
In de deelbegrotingen kunnen de bedragen van de onderdelen eventueel worden aangepast.
Na invoer van de overige gegevens voert het programma automatisch alle berekeningen uit.

Toepassing

Deze module kan universeel worden toegepast. CALCelit* BASIS is uitstekend toepasbaar bij Probleem gestuurd en Project gestuurd onderwijs (PGO-onderwijs).
Deze uitvoering is uitermate geschikt voor het calculeren van elektrotechnische projecten uit de blokboeken.

CALCelit* STUDENT

Werking

Dit programma berekent na het invoeren van het aantal onderdelen automatisch de totale materiaal- en arbeidsloonkosten.
De richttijden moeten, afhankelijk van de ingevoerde objectcode, nog worden ingevuld.
Dat geldt ook voor het bijbehorende aantal inspecties en de richttijden voor visuele inspecties en meten en beproeven.
Het programma controleert alle richttijden en geeft aan wanneer deze onjuist zijn.
Na invoer van de overige gegevens voert het programma automatisch alle berekeningen uit.

Toepassing

De module CALCelit* STUDENT is bedoeld om de calculatieopdrachten bij boeken CADELIT Licht- en krachtinstallaties uit te voeren.
Daardoor oefenen de studenten voor het examen 8058: Begroten van Elektrische installaties in de opleidingen TSI (Technicus Sterkstroominstallaties, BBL4) en MK-EIT (Middenkaderopleiding Elektrische Installatietechniek, BOL4).

CALCelit* TOETS

Met automatische correctie en beoordeling

Dit programma werkt als de versie STUDENT, maar hierbij vinden er geen automatisch controles door het programma plaats.

De spreadsheet bevat drie extra werkbladen 'DOCENT A', 'DOCENT B' en 'Score'
Op de bladen voor de DOCENT vult hij de juiste uitwerking in. Daarna wordt deze bladen onzichtbaar gemaakt en met een password beveiligd. Nadat de studenten de begroting hebben ingevuld, vindt op elk werkblad een correctie plaats. Het werkblad 'Score' geeft per onderdeel het behaalde aantal punten en het eindcijfer.

Toepassing

De module CALCelit* TOETS is bedoeld voor het maken van toetsen of het examen 8058: Begroten van Elektrische installaties in de opleidingen TSI (Technicus Sterkstroominstallaties, BBL4) en MK-EIT (Middenkaderopleiding Elektrische Installatietechniek, BOL4).

Bestellen

Scholen kunnen via deze website (Contact CALCelit) van de module CALCelit* TOETS eerst een DEMO EXEMPLAAR aanvragen.

Download

Programma's

Studenten kunnen de BASIS-modulen van deze website downloaden. ROC's met een licentie ontvangen per school een unieke productcode om de modulen te activeren.

ROC's kunnen de programma's CALCelit LICHT en CALCelit* KRACHT via deze website of per e-mail info@calcelit.nl bestellen. Vraag naar de voorwaarden.

Beveiliging

De CALCelit-bestanden zijn read-only, d.w.z. dat de ingevulde begrotingen onder een andere bestandsnaam moeten worden weggeschreven.

De werkmap en de werkbladen zijn met een password beveiligd. Dit password wordt niet vrijgegeven.
Wel kunt u verzoeken tot wijzigingen of aanvullingen indienen die tot verbetering van het CALCelit-programma kunnen leiden. Neem contact met ons op.